fbpx
UHZ Kontribuon Drejtë një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër

UHZ Kontribuon Drejtë një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër

Nga data 3 qershor deri më 7 qershor 2024, përfaqësues nga Universiteti “Haxhi Zeka” (UHZ) morën pjesë në menyrë aktive në një ngjarje të rëndësishme trajnimi në Graz, Austri, si pjesë e projektit GreenWB. Kjo nismë, e fokusuar në nxitjen e praktikave të qëndrueshme dhe strategjive të biznesit të gjelbër, me kontribut të rëndësishëm nga stafi akademik i UHZ-së, duke përfshirë Ass. Besfort Ahmeti, Prof. Valdrin Misiri, Prof. Bashkim Nurboja dhe Prof. Suada Ajdarpasic.

I organizuar në Universitetin FH Joanneum, trajnimi përfshiu një gamë të gjerë temash kritike për zhvillimin e qëndrueshëm dhe praktikat e biznesit të gjelbër. Agjenda ishte gjithëpërfshirëse, duke filluar me një sesion mirëseardhjeje mbi vizionin dhe strategjinë e vizitës studimore, të udhëhequr nga Doris Kiendl, e cila përfshinte sesione në Zhvillimin e Qëndrueshëm në Arsimin e Lartë, qëndrueshmërinë brenda Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe njohuri praktike në projektet e gjelbra dhe në zhvillim të kurrikulës.

Trajnimi mbuloi gjithashtu tema të specializuara si marketingu i gjelbër, përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, edukimit financiar me fokus në tejkalimin e hendekut gjinor dhe komunikimet strategjike për të nxitur qëllimet e qëndrueshmërisë. Për më tepër, një fokus kryesor i trajnimit ishte zhvillimi dhe zbatimi i Laboratorëve të Qëndrueshmërisë (SLLs) në IAL-të në Kosovë dhe Shqipëri, ku edhe u punua në hartimin e strategjisë për këta laboratorë. Këta laboratorë synojnë të krijojnë mjedise inovative ku zgjidhjet e qëndrueshme mund të hulumtohen, testohen dhe rafinohen në mjedise të botës reale, duke nxitur një ekosistem të përmirësimit dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm.

Koordinatori i Projektit në kuader të UHZ-së Ass. Besfort Ahmeti, përkrah profesorëve Valdrin Misiri, Bashkim Nurboja dhe Suada Ajdarpasic, jo vetëm që ndoqën sesionet, por gjithashtu kontribuan aktivisht në diskutime, duke sjellë njohuri të vlefshme nga përvojat dhe ekspertiza e tyre në UHZ. Përfshirja e tyre nënvizon përkushtimin e UHZ-së për të avancuar praktikat e qëndrueshme dhe për të nxitur një mjedis inovacioni dhe përgjegjësie ekologjike.

Trajnimi përfundoi me një seancë reflektimi dhe planifikim për hapat e ardhshëm, duke siguruar që njohuritë dhe strategjitë e diskutuara do të zbatoheshin në mënyrë efektive. Ky angazhim thekson përkushtimin e vazhdueshëm të stafit akademik të UHZ-së ndaj qëndrueshmërisë mjedisore dhe rolit të tyre në formësimin e një të ardhmeje më të gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Krijimi i Laboratorit të Qëndrueshmërisë në UHZ do të jetë një gur themeli i këtyre përpjekjeve, duke ofruar një platformë dinamike për inovacion të qëndrueshëm.

Translate »