fbpx
Thirrje për aplikim në programin DebateUP

Debate Center në bashkëpunim me Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të Hapur, sjellin trajnime, raunde të debatit dhe sesione socializuese. Përmes tyre, synohet zhvillimi i mendimit kritik përmes kulturës së debatit formal dhe ofrohet mundësia për të marrë pjesë në turne tjerë botëror të debatit.

Aktivitetet e lartëcekura do të zhvillohet me datë 23 tetor 2020 deri me 25 tetor 2020, ndërsa finalja do të zhvillohet me datë 26 tetor 2020.

Për aplikim, shih linkun: https://forms.gle/ZaeBb2yJNamhcj6i6

Për detaje të hollësishme, shih linkun: https://www.facebook.com/events/639343963450809/

Translate »