fbpx

Tenderi

Nabavka no Opis Status dokumenta Datum objavljivanja Preuzmi u PDF
20820057236 Predanost stručnjaka sa specijalnim službama za akademski razvoj! Javnosti 15.01.2021 Bijeli

srb

20820042147 Opskrba potrošnog materijala povodom druge Međunarodne konferencije u
Pravda i umjetnost
Javnosti 08.10.2020 Bijeli

srb

uhz-20-5930-2-3-5 Deratizacija, dezinfekcija i seciranje (3D) prostora u unutrašnjim objektima UHZ-a Javnosti 08.10.2020 Bijeli

srb

20820034147 Snabdevanje protokolarnih knjiga i diplomskih knjiga Javnosti 25.09.2020 Bijeli

srb

uhz-20-6072-1-2-1 Snabdevanje IT opremom Javnosti 05.10.2020 Bijeli

srb

uhz-20-6053-2-2-1 Predanost konsultanata pojedinačnim izvođačima za posebne usluge za potrebe
UHZ-ov
Javnosti 03.10.2020 Bijeli

srb

uhz-20-6054-2-2-1 Angažman stručnjaka u raznim oblastima za posebne potrebe UHZ-a Javnosti 05.10.2020 Bijeli

srb

uhz-20-5468-2-3-6 Uzimanje u eksploataciju aparata sa senzorima za spuštanje ruku sa dezinfekcijama za potrebe
UHZ-ov
Javnosti 17.09.2020 Bijeli

srb

Publikacija u elektronskim medijima Otvaranje dokumenta 15.09.2020 Bijeli

srb

Video spot reklamiranje Otvaranje dokumenta 16.09.2020 Bijeli

srb

Snabdevanje laboratorijskom opremom za agrobiznis Otvaranje tendera 04.09.20 Bijeli

Srb

Kupovina Hostinga i online www.unhz.eu Otvaranje tendera 08.09.2020 Bijeli

srb

 

Naslov ugovora koji dodjeljuje ugovorni organ:
Isporuka laboratorijske opreme za agribusiness
Otvaranje tendera 14.09.2020 Bijeli

srb

UHZ vutra usluga (Hyundai Getz, Opel Insingia, Hyundai) Otvaranje tendera 20.07.2020 Bijeli
srb
Isporuka kutije sa pismom bar koda Otvaranje tendera 28.07.2020 Bijeli

srb

247 Osiguranje vozila UHZ Otvaranje tendera 16.09.2020 Bijeli

srb

208 Isporuka dezinfekcije za ruke (Antibakterijski gel) za potrebe UHZ-a Otvaranje tendera 08.06.2020 Bijeli
Preuzimanje
srb
donwload
147 Kupovina knjiga za biblioteku poslovnog fakulteta Otvaranje tendera 05.06.2020 bijelo preuzimanje
srb download
151 Iznošenje radova za izgradnju Umjetničkog fakulteta (Četiri faza) Otvaranje tendera 18.05.2020 Bijeli
Preuzimanje
121 Isporuka promotivnog materijala (protokola) za UHZ Otvaranje tendera 18.05.2020 bijelo preuzimanje
srb
Preuzimanje
147 Snabdevanje i sadnja sezonskih cveća pred rectorskim predmetom Otvaranje tendera 07.05.2020 bijelo preuzimanje
srb
Preuzimanje
Fizička sigurnost objekata za potrebe UHZ-a Otvaranje tendera 05.05.2020 Bijeli
Preuzimanje
eng
Preuzimanje
srb
Preuzimanje
Raspored kantina na Univerzitetu Haxhi Zeka Otvaranje tendera 04.05.2020 bijelo preuzimanje
srb download
Isporuka materijala za održavanje objekata za potrebe
Univerzitetu
Otvaranje tendera 24.04.2020 bijelo preuzimanje
srb download
Oprema za gašenje požara Otvaranje tendera 28.04.2020 white download srb download
Pererina za osobe sa ograničenim sposobnostima Otvaranje tendera 24.04.2020 bijelo preuzimanje
srb download
Štampanje knjiga Strateškog plana 2020-2024 Otvaranje tendera 24.04.2020 bijelo preuzimanje
srb download
Opskrba električnim materijalom Otvaranje tendera 15/11/2019 white download srb download
Prilagodba suda na Poslovnom fakultetu Otvaranje tendera 31.10.2019 alb download srb download
Servis opreme za gašenje požara Otvaranje tendera 25.09.2019 alb download srb download
Isporuka promotivnog materijala (protokola) za UHZ Otvaranje tendera 09.09.2019 alb download srb download
Ne. Osiguranje vozila UHZ Otvaranje tendera 05.09.2019 alb download srb download
Nabavka laboratorijske opreme za Agribusiness Univerzitet Haxhi Zeka – Peća Otvaranje tendera 04.09.2019 bijelo preuzimanje
srb download
56 Obavijest o dodjeli ugovora-
Izgradnja Umjetničkog fakulteta (faza 3)
Obavijest o dodjeli ugovora 19.08.2019 bijelo preuzimanje
srb download
55 Opskrba klimom i usluga 09.07.2019 bijelo preuzimanje

srb download

54 Snabdevanje laboratorijskom opremom
za fakultet Agribusiness Univerziteta Hadzi Zeka – Peća
27.06.2019 bijelo preuzimanje

srb download

53 Isporuka tepiha u povodu
ceremonija "Doktor honotis Causa"
Otvaranje tendera 13.06.2019 bijelo preuzimanje
srb download
52 Isporuka materijala povodom
ceremonija "Doktor Honoris Causa"
Otvaranje tendera 13.06.2019 bijelo preuzimanje
srb download
51 Prilagodba ureda u zakonu i zakonu
rector
Otvaranje tendera 31.05.2019 bijelo preuzimanje
srb download
50 Uredska stolica opskrba Otvaranje tendera 31.05.2019 bijelo preuzimanje
srb download
49 Opskrba i sadnja cvijeća
sezonski na UHZ
Otvaranje tendera 16.05.2019 bijelo preuzimanje
srb download
48 Kupovina IT opreme za
kabinet za kompjutaciju i drugu IT opremu
Otvaranje tendera 06/05/2019 bijelo preuzimanje
srb download
47 Usluge promocije
Univerzitet u elektronskim medijima!
Otvaranje tendera 15/04/2019 bijelo preuzimanje
srb download
46 Usluge bojanja i
popravka auta Opel Insignia
Otvaranje tendera 10/04/2019 bijelo preuzimanje
srb download
45 Postavljanje signboardova sa natpisima
Na ulazu UHZ-a!
Otvaranje tendera 11/04/2019 bijelo preuzimanje
srb download
44 Klimatska opskrba i usluga Otvaranje tendera 08/04/2019 bijelo preuzimanje
srb download
43 Snabdevanje muzičke opreme za
Fakultet umjetnosti, Univerzitet Haxhi Zeka u Peći
Otvaranje tendera 03/04/2019 bijelo preuzimanje
srb download
42 Usluge medijske publikacije
Elektronske
Otvaranje tendera 22/03/2019 bijelo preuzimanje
srb download
41 Usluge transporta za
Studenti UHZ-a povodom sajma koji je organizirao kosovski FSU
Otvaranje tendera 26/02/2019 bijelo preuzimanje
srb download
40. Ugovorna titula koju dodjeljuje
autoritet za ugovaranje :

Usluge prenošenja i glasa za drugu konferenciju

Međunarodno

Otvaranje tendera 10/12/2018 bijelo preuzimanje
srb download
39. Dizajnirati i ležati ulaz u
Fakultet za biznis
Otvaranje tendera 27/11/2018 bijelo preuzimanje
srb download
38. Servis automobila 3Z-164-09,03-717-ED
opell insignia
Otvaranje tendera 23/11/2018 bijelo preuzimanje
srb download
37. Snabdevanje muzičke opreme za
Digitalizacija muzičke dvorane na Umjetničkom fakultetu
Otvaranje tendera 08/11/2018 bijelo preuzimanje
srb download
36. Isporuka zaliha za
Digitalizacija biblioteka na UHZ-u
Otvaranje tendera 08/11/2018 bijelo preuzimanje
srb download
35. Usluge prenoљenja i prenoљenja
uhz-ov glas za potrebe
Otvaranje tendera 01/11/2018 bijelo preuzimanje
srb download
34. Renoviranje Amfiteatra u
Pravni fakultet i biblioteka na Poslovnom fakultetu
Otvaranje tendera 14/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
33. Renoviranje Amfiteatra u
Pravni fakultet i biblioteka na Poslovnom fakultetu
Otvaranje tendera 24/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
32. Isporuka zaliha za
Digitalizacija biblioteka na UHZ-u
Otvaranje tendera 21/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
31. Snabdevanje muzičke opreme za
Digitalizacija muzičke dvorane na Umjetničkom fakultetu
Otvaranje tendera 21/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
30. Osiguranje vozila UHZ Otvaranje tendera 18/09/218 bijelo preuzimanje
srb download
29. Objavljivanje proglasa,
takmičenja, reklame itd. u dnevnim novinama
Otvaranje tendera 14/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
28. Izgradnja septembra
"Hadzi Zeka" događaji
Otvaranje tendera 12/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
27. Objavljivanje proglasa,
takmičenja, reklame itd. u dnevnim novinama
Otvaranje tendera 12/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
26 Opskrba i servis
oprema za gašenje požara
Otvaranje tendera 12/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
25. RAZVOJ MODULA ZA
PLAGIJATA DIPLOMA RADOVA I

ARHIV DIPLOMA RADOVA

Otvaranje tendera 06/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
24. Deratizacija, dezinfekcija i
seciranje (3D) razmaka u unutrašnjim objektima UHZ-a
Otvaranje tendera 06/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
23. RAZVOJ MODULA ZA
PLAGIJATA DIPLOMA RADOVA I

ARHIV DIPLOMA RADOVA

Otvaranje tendera 30/08/2018 bijelo preuzimanje
srb download
22. Renoviranje Amfiteatra u
Pravni fakultet i biblioteka na Poslovnom fakultetu
Otvaranje tendera 03/09/2018 bijelo preuzimanje
srb download
21. Isporuka promotivnog materijala za
UHZ
Otvaranje tendera 27/07/2018 bijelo preuzimanje
srb download
20. Izgradnja Umjetničkog fakulteta
(Faza II)
Otvaranje tendera 22/06/2018 bijelo preuzimanje
srb download
19. Dizajn Amfiteatra i
biblioteka u UHZ-u
Otvaranje tendera 25/07/2018 bijelo preuzimanje

srb download

18. Objavljivanje proglasa,
takmičenja, reklame itd. u dnevnim novinama
Otvaranje tendera 17/07/2018 bijelo preuzimanje

srb download

17. NADZOR KAPITALNIH PROJEKATA
U UHZ
Otvaranje tendera 03/07/2018 bijelo preuzimanje

srb download

16. Opskrba reagentom, slijepim i
laboratorijska oprema za fakultet agribusiness univerziteta
Otvaranje tendera 14/05/2018 bijelo preuzimanje

srb download

15. Isporuka materijala za boju
goreni dio zgrade

Rectorat, i kupovina automata za zatvaranje vrata

Otvaranje tendera 11/06/2018 bijelo preuzimanje

srb download

14. Izgradnja Umjetničkog fakulteta
(Faza II)
Otvaranje tendera 31/05/2018 bijelo preuzimanje

srb download

13. Nadzor nad izgradnjom projekta
Fakultet umjetnosti za ostatak faze 1
Otvaranje tendera 01/06/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 12.  Popravka električnog sistema
u Biblioteci Pravnog fakulteta
 Otvaranje tendera  27/04/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 11.  Fiksing centralno grijanje
u Agribusiness i Law
Otvaranje tendera  27/03/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 10.  Čišćenje i održavanje
uhz unutrasnji prostori
 Otvaranje tendera  19/03/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 9.  Štampani materijali za
Fakultet za umjetnost i protokol Knjiga za

Diploma

 Otvaranje tendera  20/03/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 8.  Početak izgradnje
Fakultet umjetnosti (faza I)A
 Otvaranje tendera  01/03/2018 bijelo preuzimanje
 7.  Nadzor projekta
Glavni grad na Univerzitetu Haxhi Zeka- Peja
 Otvaranje tendera  12/03/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 6.  Boja za štampač za
Univerzitetske potrebe
 Otvaranje tendera  23/02/2018 bijelo preuzimanje
srb download
5. Kontrola i služba Ordnairesa
za gasenje vatre
Otvaranje tendera 09/02/2018 bijelo preuzimanje
srb download
 4. Snabdevanje tehnološkim zalihama
(kompjuteri) za Biblioteku
Otvaranje tendera  03/11/2017  Preuzimanje
 3.  Isporuka zaliha za
student i naučavanje učenika i postavljanje kamera
Otvaranje tendera  03/11/2017  Preuzimanje
 2. Snabdevanje tehnološkim zalihama
(kompjuteri) za Biblioteku
Obavijest o dodjeli ugovora  15/11/2017  Preuzimanje
 1.  Isporuka zaliha za
student i naučavanje učenika i postavljanje kamera
Obavijest o dodjeli ugovora  15/11/2017  Preuzimanje

 

Nabavka no Opis Status dokumenta Datum objavljivanja Preuzmi u PDF
20821008247 Usluga Menjaq Car Opel Insignia Javnosti 09.03.2021 shq

srb

208021002221 Predanost profesionalnog osoblja na određeno vrijeme Javnosti 09.03.2021 shq

srb

Translate »