fbpx

Tenderët

Nr i Prokurimit
Përshkrimi
Statusi i dokumentit
Data e publikimit
Shkarko në PDF
20820057236
Angazhimi i një eksperti me shërbime të veçanta për zhvillim Akademik!
Publik
15.01.2021
20820042147
Furnizim me material shpenzues me rastin e Konferencës së dytë ndërkombëtare në
Drejtësi dhe Arte
Publik
08.10.2020
uhz-20-5930-2-3-5
Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
Publik
08.10.2020
20820034147
Furnizim me Libra te protokollit dhe Libra te te diplomuarve
Publik
25.09.2020
uhz-20-6072-1-2-1
Furnizim me pajisje te IT-së
Publik
05.10.2020
uhz-20-6053-2-2-1
Angazhimi i Konsulentëve Kontraktoreve Individual për Shërbimeve të veçanta për nevojat e
UHZ-së
Publik
03.10.2020
uhz-20-6054-2-2-1
Angazhimi i ekspertëve të fushave të ndryshme për nevojat e UHZ-së për Shërbimeve të veçanta
Publik
05.10.2020
uhz-20-5468-2-3-6
Marrje në shfrytëzim të paisjeve me senzor për spërkatje të duarve me dezinfektant për nevojat e
UHZ-së
Publik
17.09.2020
Publikim ne media Elektronike
Hapja e dokumentit
15.09.2020
Video spot publicitar
Hapja e dokumentit
16.09.2020
Furnizim me pajisje Laboratorike per Agrobiznes
Hapja e tenderit
04.09.20
Blerja e Hosting dhe domenit online për www.unhz.eu
Hapja e tenderit
08.09.2020
alb

srb

 

Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes
Hapja e tenderit
14.09.2020
Servisimi i vutrave te UHZ-së (Hyundai Getz, Opel Insingia, Hyundai)
Hapja e tenderit
20.07.2020
Furnizim me kaseta të letrave të barkodeve
Hapja e tenderit
28.07.2020
247
Sigurimi i Automjeteve të UHZ-së
Hapja e tenderit
16.09.2020
208
Furnizim me dezinfektues për duar (Gel Antibakterial) për nevojat e UHZ-së
Hapja e tenderit
08.06.2020
147
Blerja e librave per biblioteken e fakultetit te biznesit
Hapja e tenderit
05.06.2020
151
Ekzekutimi i punëve për Ndërtimin e Fakultetit të Arteve (Faza e Katërt)
Hapja e tenderit
18.05.2020
121
Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZ
Hapja e tenderit
18.05.2020
147
Furnizimi dhe mbjellja e luleve sezonale Para objektit të rektoratit
Hapja e tenderit
07.05.2020
Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se
Hapja e tenderit
05.05.2020
Rregullimi i kantinave ne Universitetin Haxhi Zeka
Hapja e tenderit
04.05.2020
Furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve për nevojat e
Universitetit
Hapja e tenderit
24.04.2020
Servisimi i pajisjeve për fikjen e Zjarrit
Hapja e tenderit
28.04.2020
Pjerrina për persona me aftësi të kufizuara
Hapja e tenderit
24.04.2020
Shtypja e librave te Planit Strategjik 2020-2024
Hapja e tenderit
24.04.2020
Furnizim me material elektrik
Hapja e tenderit
15/11/2019
Rregullimi i oborrit ne Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit
31.10.2019
Servisimi i Pajisjeve për fikjen e zjarrit
Hapja e tenderit
25.09.2019
Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZ
Hapja e tenderit
09.09.2019
Nr.
Sigurimi i Automjeteve të UHZ-së
Hapja e tenderit
05.09.2019
Furnizim me pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë
Hapja e tenderit
04.09.2019
alb shkarko
srb shkarko
56
Njoftim për dhënie të kontratës-
Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza e tretë)
Njoftim për dhënie të kontratës
19.08.2019
55
Furnizimi dhe servisimi i klimave
09.07.2019
54
Furnizim me pajisje laboratorike
për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë
27.06.2019
53
Furnizim me tepih me rastin e
ceremonisë “Doctor honotis Causa”
Hapja e tenderit
13.06.2019
52
Furnizim me material me rastin e
ceremonisë “Doctor Honoris Causa”
Hapja e tenderit
13.06.2019
51
Rregullimi i zyrave në Juridik dhe
rektorat
Hapja e tenderit
31.05.2019
50
Furnizim me karrige për zyre
Hapja e tenderit
31.05.2019
49
Furnizimi dhe mbjellja e luleve
sezonale në UHZ
Hapja e tenderit
16.05.2019
48
Blerja e pajisjeve të IT-së për
kabinet te informatikës dhe pajisjeve tjera të IT-së
Hapja e tenderit
06/05/2019
47
Shërbime të promovimit të
Universitetit ne mediat elektronike!
Hapja e tenderit
15/04/2019
46
Shërbime të ngjyrosjes dhe
riparimit të veturës Opel Insignia
Hapja e tenderit
10/04/2019
45
Vendosja e tabelave me mbishkrime
ne hyrje të UHZ-së!
Hapja e tenderit
11/04/2019
44
Furnizim dhe Servisim i klimave
Hapja e tenderit
08/04/2019
43
Furnizim me pajisje muzikore për
Fakultetin e Arteve, Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Hapja e tenderit
03/04/2019
42
Shërbime të publikimeve në mediat
elektronike
Hapja e tenderit
22/03/2019
41
Shërbime të transportit për
studentët e UHZ-së me rastin e panairit të organizuar nga FSU e Kosovës
Hapja e tenderit
26/02/2019
40.
Titulli i kontratës i dhënë nga
autoriteti kontraktues:

Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për konferencën e dytë

ndërkombëtare

Hapja e tenderit
10/12/2018
39.
Dizajnimi dhe lyrja e hyrjes në
Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit
27/11/2018
38.
Servisimi i Veturave 3Z-164-09,03-717-ED
opell insignia
Hapja e tenderit
23/11/2018
37.
Furnizim me pajisje muzikore për
Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve
Hapja e tenderit
08/11/2018
36.
Furnizim me paisje për
Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ
Hapja e tenderit
08/11/2018
alb shkarko
srb shkarko
35.
Shërbime të përkthimit dhe te
zërimit për nevoja të UHZ
Hapja e tenderit
01/11/2018
34.
Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit
14/09/2018
33.
Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit
24/09/2018
32.
Furnizim me paisje për
Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ
Hapja e tenderit
21/09/2018
31.
Furnizim me pajisje muzikore për
Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve
Hapja e tenderit
21/09/2018
30.
Sigurimi i automjeteve të UHZ-së
Hapja e tenderit
18/09/218
29.
Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit
14/09/2018
28.
Ndërtimi i Shtatores së
veprimtarit “Haxhi Zeka”
Hapja e tenderit
12/09/2018
27.
Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit
12/09/2018
26
Furnizimi dhe servisimi i
pajisjeve për fikjen e zjarrit
Hapja e tenderit
12/09/2018
25.
ZHVILLIMI I MODULEVE PËR
PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE

ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS

Hapja e tenderit
06/09/2018
24.
Deratizimi, dezinfektimi dhe
dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
Hapja e tenderit
06/09/2018
23.
ZHVILLIMI I MODULEVE PËR
PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE

ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS

Hapja e tenderit
30/08/2018
22.
Renovimi i Amfiteatrit në
Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit
Hapja e tenderit
03/09/2018
21.
Furnizim me material promovues për
UHZ
Hapja e tenderit
27/07/2018
20.
Ndërtimi i Fakultetit të Arteve
(Faza II)
Hapja e tenderit
22/06/2018
19.
Projektimi i Amfiteatrit dhe
bibliotekës në UHZ
Hapja e tenderit
25/07/2018
18.
Publikimi i shpalljeve,
konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore
Hapja e tenderit
17/07/2018
17.
MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE KAPITALE
NË UHZ
Hapja e tenderit
03/07/2018
16.
Furnizim me reagjent , qelqore dhe
pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti
Hapja e tenderit
14/05/2018
15.
Furnizim me material për lyerjen e
pjesës se sipërme te ndërtesës të

Rektoratit, dhe blerjen e automateve për mbylljen e dyerve

Hapja e tenderit
11/06/2018
14.
Ndërtimi i Fakultetit të Arteve
(Faza II-të)
Hapja e tenderit
31/05/2018
13.
Mbikëqyrja e projektit Ndërtimi i
Fakultetit të arteve për pjesën e mbetur të fazës së parë
Hapja e tenderit
01/06/2018
 12.
 Riparimi i sistemit Elektrik
ne Bibliotekën e Fakultetit Juridik
 Hapja e tenderit
 27/04/2018
 11.
 Ndreqja e ngrohjes qendrore
në Agrobiznes dhe Juridik
Hapje e tenderit
 27/03/2018
 10.
 Pastrimi dhe mirëmbajtja e
hapësirave të brendshme të UHZ
 Hapje e tenderit
 19/03/2018
 9.
 Shtypje materialeve për
fakultetin e Arteve dhe Libër te protokollit për

Diploma

 Hapje e tenderit
 20/03/2018
 8.
 Fillimi i ndërtimit të
Fakultetit të Arteve (Faza I)A
 Hapje e tenderit
 01/03/2018
 7.
 Mbikëqyrja e Projekteve
Kapitale në Universitetin “Haxhi Zeka”- Pejë
 Hapje e tenderit
 12/03/2018
 6.
 Ngjyrë për Printer për
Nevojat e Universitetit
 Hapje e tenderit
 23/02/2018
5.
Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve
për Fikjen e Zjarrit
Hapje e tenderit
09/02/2018
 4.
Furnizim me Paisje Teknologjike
(kompjuterë) për Bibliotekë
Hapje e tenderit
 03/11/2017
 3.
 Furnizimi me paisje për
evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave
Hapje e tenderit
 03/11/2017
 2.
Furnizim me Paisje Teknologjike
(kompjuterë) për Bibliotekë
Njoftim për dhënie të kontratës
 15/11/2017
 1.
 Furnizimi me paisje për
evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave
Njoftim për dhënie të kontratës
 15/11/2017

 

Nr i Prokurimit
Përshkrimi
Statusi i dokumentit
Data e publikimit
Shkarko në PDF
20821008247
Servisimi i Menjaqit Vetura Opel Insignia
Publik
09.03.2021
208021002221
Angazhimi i Stafit profesional për një periudhë të caktuar kohore
Publik
09.03.2021
Translate »