fbpx
SHËNIM ZYRTAR

Njoftohen kandidatët të cilët kanë aplikuar në konkursin ref. nr. 2339/20, të dt. 18.11.2020, në pozitën një mësimdhënës për lëndët: Historia e Shtetit dhe së Drejtës (Historia e Institucioneve), E Drejta Romake, Retorika dhe Shprehjet Juridike në Fakultetin Juridik të Universitetit “Haxhi Zeka”në Pejë, se Senati i Universitetit ka nxjerrë vendim ref. nr. 2746/20, të dt. 16.12.2020, sipas të cilit kjo pozitë anulohet, pasi që lënda Historia e Shtetit dhe së Drejtës (Historia e Institucioneve) e propozuar nga këshilli i Fakultetit Juridik sipas propozimit ref. nr. 2290/20, të dt. 16.11.2020, nuk ekziston në planprogramin e akredituat të Fakultetit Juridik 2019 – 2022.

Translate »