fbpx
Përfaqësues të OSBE-së vizitojnë Universitetin “Haxhi Zeka”

Përfaqësues të OSBE-së vizitojnë Universitetin “Haxhi Zeka”

Asistenti i lartë i misionit të OSBE-së në Kosovë, Z. Hysen Pelaj vizitoi Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë. Bashkëpunimi me OSBE-në dhe UHZ është i hershëm dhe ky bashkëpunim pritet të vijojë edhe për të ardhmen.

Aktiviteti i radhës është trajnimi istudentëve të universitetit “Haxhi Zeka” për edukim medial. Këto trajnime, sipas Z. Pelaj kanë qëllim kryesor ngritjen e vetëdijes sërinisë që të kuptojnë, analizojnë dhe në mënyrë kritike t’u qasjen informatave të mediave. Rektori Krasniqi siguroi se me fillimin e vitit akademik 2022/2023 o të ofrojë kapacitetet e duhura përkëto trajnime, pasi ato janë të rëndësishme për edukimin e brezittë ri, për të kuptuar rëndësinë e informatave mediale por edherrezikun që të njejtat, kur janë të rreme, sjellin në ndërveprimet e shoqërisë sonë.

Translate »