fbpx
OBAVJEŠTENJE

Povodom obilježavanja 28. septembra – Dana Bošnjaka Kosova, Institut za nauku i umjetnost Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći organizira akademsku raspravu na temu “Uloga obrazovanja u kreiranju kulturno-jezičkog identiteta kosovskih Bošnjaka – izazovi i perspektive.”

Na ovom naučnom skupu sudjelovat će bošnjački akademici i univerzitetski profesori s Kosova i iz regije.

Moderator: prof. ass. dr. Suada A. Džogović

Akademik prof. dr. Ferid Muhić

Akademik prof. dr. Šerbo Rastoder

Prof. dr. Rifat Škrijelj 

Dr. sc. Sadik Idrizi

Prof. dr. Redžep Škrijelj

Prof. dr. Alen Kalajdžija (Online)

Prof. dr. Mujo Dacić

Prof. assoc. dr. Nuran Muhaxheri 

Dr. sc. Mejdin Saljiji

INSTITUT ZA NAUKU I UMJETNOST UNIVERZITETA “HAXHI ZEKA”


NJOFTIM

Me rastin e shënimit të 28 shtatorit – Ditës së Boshnjakëve të Kosovës, Instituti për Shkencë dhe Arte në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë organizon diskutimin akademik me temë “Roli i arsimit në krijimin e identitetit kulturor dhe gjuhësor të boshnjakëve të Kosovës – sfidat dhe perspektivat”.

Në këtë diskutim akademik do të marrin pjesë akademikë dhe profesorë universitarë boshnjakë nga Kosova dhe rajoni.

Moderatori: prof. ass. dr. Suada A. Džogović

Akademiku prof. dr. Ferid Muhić

Akademiku prof. dr. Šerbo Rastoder

Prof. dr. Rifat Škrijelj 

Dr. sc. Sadik Idrizi

Prof. dr. Redžep Škrijelj

Prof. dr. Alen Kalajdžija (Online)

Prof. dr. Mujo Dacić

Prof. assoc. dr. Nuran Muhaxheri 

Dr. sc. Mejdin Saljiji

INSTITUTI PËR SHKENCË DHE ARTE NË UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA”

Translate »