fbpx
Njoftim rreth fillimit të semestrit dimëror për nivelin master

Njoftim rreth fillimit të semestrit dimëror për nivelin master

Njoftohen studentët e nivelit master të Universitetit Haxhi Zeka në Pejë, se semestri dimëror
për vitin akademik 2020/21 do të fillojë me datë 02.11.2020.
Organizimi i procesit mësimor në nivelin master (ligjërata, mësim klinik, ushtrimet
laboratorike, ushtrimet numerike apo mësim nga fusha e arteve), duke marrë parasysh
rrethanat e pandemisë COVID-19, do të mbahen në formë të kombinuar (fizike dhe online).


Vërejtje: Të gjithë studentët janë të obliguar të bartin maskë dhe të mbajnë distancën e nevojshme, gjatë mbajtjes së ligjëratave.

Translate »