fbpx

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Obligohen studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe mastër të regjistruar në vitin akademik 2014/2015 se duhet të paraqitën në Fakultet për fotografim për ID kartëla.

Studentët duhet të paraqitën sipas këtij orari:

Departamenti Administrim biznesi bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “E” duhet të paraqitën me dt. 04.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “F” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 05.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Kontabilitët dhe financa bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “F” duhet të paraqitën me dt. 06.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “G” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Administrim biznesi në gjuhen boshnjake bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 06.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Administrim biznesi Master
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Kontabilitët dhe financa Master
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Administrim Biznesi në gjuhen boshnjake Master
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Departamenti Menaxhim i burimeve njërezore
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin e Biznesit në objektin “D”

Vërejtje:
Studentët të cilët nuk e respektojnë orarin nuk do të mund të pajisen me ID kartela dhe nuk do të i’u lejohet paraqitja e provimeve në afatin e qershorit 2015.

Translate »