fbpx

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor 

Obligohen studentët e vitit të parë të studimeve bachelor të regjistruar në vitin akademik 2014/2015 se duhet të paraqitën në Fakultet për fotografim për ID kartela.

Studentët duhet të paraqitën sipas këtij orari:

Departamenti Teknologji e prodhimi bimorë bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Departamenti Agroekologji dhe Agromjedis bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Departamenti Teknologjia Ushqimore bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Vërejtje:

Studentët të cilët nuk e respektojnë orarin nuk do të mund të pajisen me ID kartela dhe nuk do të i’u lejohet paraqitja e provimeve në afatin e qershorit 2015.

Translate »