fbpx

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Obligohen studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe mastër të regjistruar në vitin akademik 2014/2015 se duhet të paraqitën në Fakultet për fotografim për ID kartela.

Studentët duhet të paraqitën sipas këtij orari:

Departamenti Menaxhment ne turizem dhe hotelieri
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “E” duhet të paraqitën me dt. 07.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “F” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 08.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Departamenti Menaxhment ne turizem dhe hotelieri ne gjuhen boshnjake
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin Juridik kati II salla nr. 4

Departamenti Menaxhimi i Mjedisit Master

Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 07 dhe 08.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin Juridik kati II salla nr. 4

Vërejtje:

Studentët të cilët nuk e respektojnë orarin nuk do të mund të pajisen me ID kartela dhe nuk do të i’u lejohet paraqitja e provimeve në afatin e qershorit 2015.

Translate »