fbpx

Njoftim për provimet te Prof. Ass. Dr. Besnik Fetai

Njoftohen studentët e vitit te II-të departamenti AB se provimi me shkrim në lëndën Ekonometria I, mësimdhënës Prof.Ass.Dr.Besnik Fetai  i parapare që të mbahet me dt.15.06.2016, do të mbahet me datë 24.06.2016 në ora 13:00.
Njoftohen studentët e vitit te III-të departamenti AB se provimi me shkrim në lëndën Makroekonomia 2, mësimdhënës Prof.Ass.Dr.Besnik Fetai  do të mbahet me datë 24.06.2016 në ora 13:00.
Njoftohen studentët e vitit te II-të departamenti AB se provimi me shkrim në lëndën Analiza statistikore, mësimdhënës Prof.Ass.Dr.Besnik Fetai  i parapare që të mbahet me dt.24.06.2016, do të mbahet me datë 25.06.2016 në ora 10:00.
Translate »