fbpx

Njoftim për ligjeratat në lëndën Menaxhmenti strategjik II

Njoftim
Njoftohen studentët e nivelit Master, Departatmenti AB  të cilët vijojnë mësimin në Lëndën:
Menaxhmenti strategjik II me Prof. Vasilika Kume se ligjeratat do të mbahen me dt. 28.03.2015 në oren 15:00.
Njoftohen studentët e nivelit Master, Departatmenti KF  të cilët vijojnë mësimin në Lëndën:
Menaxhmenti strategjik II me Prof. Vasilika Kume se ligjeratat do të mbahen me dt. 28.03.2015 në oren 9:00.
Translate »