Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Kolegjiumit të dytë  mund t’i marrin në zyrën e Sekretares së Fakultetit  të MTHM , çdo ditë prej orës 10.00.

Please follow and like us: