Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Kolegjiumit të parë  mund t’i marrin në zyrën e Sekretares së Fakultetit  të MTHM , çdo ditë prej orës 10.00.

Translate »