fbpx

Të nderuar studentë, të vitit të parë të studimeve, të Fakultetit të Menaxhimit në Turizmëm Hotelieri dhe Mjedis! Ju njoftoj se profesori i Shkrimit Akademik, Prof. Dr. Ibrahim Gashi, ka marrë parasysh kërkesën tuaj. Do ta shtyej ditën për matjen e arritshmërisë suaj, për një javë.

Testi për Shkrim Akademik do të mbahet me datën 31. 5. 2016.

Translate »