Ligjerata nga Lenda Shkathtesite e Komunikimeve e parapare me orar per dt 29.04.2016 ne ora 10,40 do te mbahet te njeten dite nga ora 13,20.

Please follow and like us: