fbpx

Njoftohen studentët e vitit të I-rë drejtimi KF, grupi A dhe B, si dhe studentet e vitit të III-të drejtimi AB se ligjëratat në lëndën Bazat e Menaxhmentit dhe MBNJ nuk do te mbahen me datë 29.12.2015, dhe te njëjtat do të kompensohen në javët në vijim, për te cilat do te lajmëroheni me kohë .

Translate »