fbpx

Lajmërohen studentët e vitit III, drejtimi Administrim Biznesi, se provimi i parapar që të mbahet me komision me dt. 09.02.2015 në lëndën Planifikimi Mikroekonomik do të mbahët me datē 14 shkurt 2015 (ditë e shtunde) nē ora 9:00, tek profesori Ujkan Bajra.

Po ashtu njoftohen studentët e viti I, drejtimi Administrim Biznesi të cilët kanē pas ti nënshtrohen provimit në lēndën Bazat e Biznesit me dt. 09.02.2015 (dhe për shkaqe teknike nuk kan mundur), se provimi do të mbahet me datën 14 shkrut 2015 (ditë e shtunde) në ora 9:00 AM, tek profesori Ujkan Bajra.

Translate »