fbpx

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të III-të (MTH), të cilët dëshirojnë që t’i nënshtrohen provimit në lëndën “Turizmi Aplikativ në Praktikë” së punimet e tyre të kompletuara mund t’i dorëzojnë me datë, 30.06.2015, ditën e Martë, në objektin A, në orën 11.00 në të kundërtën nuk mund t’i nënshtroheni provimit.

Translate »