fbpx

Njoftohen studentët e nivelit Master, të cilët e vijojnë mësimin me Prof. Vasilika Kume, Lënda: Menaxhmenti strategjik II se ligjëratat do të mbahen me dt. 15.05.2015 prej orës 16:00 dhe me dt. 16.05.2015 prej orës 9:00.

Translate »