Njoftohen studentët e Fakultetit të Biznesit (niveli bachelor dhe master) se provimet në afatin e janarit fillojnë zyrtarisht me datë 06.02.2019 sipas orarit zyrtar, ndërsa orari për provimet e humbura do të publikohet së shpejti nga dekanati i Fakultetit te Biznesit në webfaqen zyrtare. 

Translate »