fbpx

Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:


Ekologjia I dhe II (AA) datë: 11/09/2017 ora 11:00

Menaxhimi i cilësisë se ujërave (AA) datë: 11/09/2017 ora 11:00

Mikrobiologjia bujqësore (TPB) datë: 25/09/2017 ora 12:00.”

Translate »