Me date 30.6.2017 në ora 13,30 do te mbahen konsultimet ne lenden analiza e pasqyrave financiare II .

Departamamenti Kontabilitet Financë .

Please follow and like us: