fbpx

“Njoftohen studentet e Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:
Mikrobiologji (TPB & AA) datë: 15/06/2017 ora 14:00
Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena (TU) datë: 15/06/2017 ora 14:00
Ekologjia I dhe II (AA) datë: 15/06/2017 ora 15:00
Menaxhimi i cilësisë së ujërave (AA) datë: 15/06/2017 ora 15:00
Ekologjia (TU) datë: 23/06/2017 ora 14:00”

Translate »