“Lajmërohen studentët e Fakultetit të Biznesit të Universitetit Haxhi Zeka të Pejës se provimi me shkrim në Lëndën Matematika për Biznes dhe Ekonomi do të mbahet më 07.04.2017 në ora 08:00”

Please follow and like us: