fbpx

Lajmërohen studentët e vitit  II (A&A) si  dhe studentet e vitit të III(A&A) se provimi nga pjesa praktike ne lëndët:  Ekologjia II, Standartet mjedisore dhe Menaxhim i cilësisë se ujërave   mbahet  si me poshtë:

 

Ekologjia II, me 01.04.2017. 11 h (A&A)

 

Standartet mjedisore, me 01.04.2017.  11 h  (A&A)

 

Menaxhimi i cilësisë se ujërave  04.04.2017  14h (A&A)

Translate »