fbpx

Njoftohen studentët e nivelit Master, drejtimet Kontabilitet dhe Financa dhe Administrim Biznesi, se rezultatet e provimit në Menaxhimin Strategjik janë evidentuar në procesverbal nga Prof.Ass.Dr.Florin Peci.

Evidentimi i notave ne SEMS eshte realizuar sot ne lenden Metodat kerkimore per nivelin MA ne Dep.AB

Evidentimi i notave ne procesverbal per afatin e janarit ne lenden E drejta e EU-se Depart.AB dhe KF ne vitin e II eshte realizuar tek Prof.Ass.Dr.Remzije Istrefi

Translate »