fbpx
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme ndërmjet universitetit “Haxhi Zeka” dhe universitetit La Sapienza – Romë/Itali

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme ndërmjet universitetit “Haxhi Zeka” dhe universitetit La Sapienza – Romë/Itali

Universiteti “Haxhi Zeka”, dhe universiteti “La Sapienza” në Romë/Itali nënshkruajnë marrëveshje të përgjithshme bashkëpunimi. Fushat e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve të parapara në këtë marrëveshje janë:

 • Ekonomia e aplikuar;
 • Analiza socio-historike-ekonomike;
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për zhvillim lokal;
 • Inovacion dhe zhvillim në zinxhirin e vlerës dhe ndikimi i teknologjive të reja në prodhim;
 • Economia sociale;
 • Fenomeni i migrimit dhe ndikimi i tij në ekonomi;
 • Kushtet e jetesës; çështje gjinore dhe pabarazisë;
 • Historia e biznesit dhe menaxhmentit.

Në mënyrë që të arrihen objektivat e marrëveshjes, bashkëpunimi shkencor dhe arsimor do të arrihen nëpërmjet:

 • Shkëmbim të studiuesve;
 • Pjesëmarrje në programe hulumtuese;
 • Organizimi i takimeve shkencore, seminareve dhe kurseve të parapara në marrëveshje;
 • Shkëmbim i informatave shkencore

Universiteti “Haxhi Zeka” në vazhdimësi është duke bërë përpjekjet maksimale në identifikimin dhe bashkëpunimin me partnerë strategjikë mbështetja e të cilëve është e rëndësishme në arritjen e qëllimeve të UHZ-së.

Translate »