fbpx
Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës Duda Balje vizitojë Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës Duda Balje vizitojë Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës Duda Balje vizitojë Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

Menaxhmenti i UHZ-së priti sot nënkryetaren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, znj. Duda Balje e cila ishte e interesuar rreth studimeve dhe vështirësive të cilat po përballet komuniteti boshnjak. Me këtë rast znj. Balje u shpreh e gatshme për të ndihmuar UHZ-në në proceset e ardhshme të zhvillimit akademik dhe institucional. Rektori Mrasori e njoftojë nënkryetaren Balje për vështirësitë që po përballet UHZ, me mësimdhënësit në gjuhën boshnjake edhe kërkojë që sipas mundësive të ndihmohet në këtë proces, meqë shumë nga stafi i mësimdhënësve në gjuhën boshnjake, kishte diplomë të panostrifikuar dhe si rrjedhojë e inspektimit, është dashur që të merren masa ligjore si për mësimdhënësit në gjuhën shqipe. Kjo është bërë me qëllim të rritjes dhe ruajtjes së cilësisë së studimeve në UHZ.

Translate »