fbpx
<strong>Mundësi për aplikim për mobilitet në Evropë</strong>

Mundësi për aplikim për mobilitet në Evropë

Studentët angisht folës të interesuar që të fitojnë 9 ECTS kredi në fushat e ndërlidhura me menaxhment mund të aplikojnë deri me 15 Janar 2023 përmes QR Code në shpalljen e mëposhtme për mobilitetit një javor në Universitetin e LODZ-it në Poloni.

Please follow and like us: