fbpx
Monitorimi i projekteve të TEMPUS-it në UHZ

Monitorimi i projekteve të TEMPUS-it në UHZ

Monitorimi i projekteve të TEMPUS-it në UHZ

Përfaqësues të zyrës së ERASMUS+ në Kosovë monitoruan sot zbatueshmërinë e projektit të TEMPUS-it Përkrahja strategjike në themelimin dhe zhvillimin e strukturave të qëndrueshme të sigurimit të cilësisë në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë”.

Menaxhmenti i UHZ-së, prezantoi punën e deritanishme dhe procesin e zbatimit të këtij projekti. Ndërsa, monitoruesit  theksuan se Universiteti ”Haxhi Zeka” sa i përket zbatueshmerisë së projekteve, objektivave dhe rezultateve të dukshme që ka arritur deri më tani,  qëndron mjaft mirë dhe po ecën sipas dinamikës së paraparë  të projektit dhe është  cilësuar institucion i suksesshëm në raportet e Bashkimit Evropian.

 

Translate »