fbpx
Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin ploësues për studimet bachelor në vitin akademik 2016/2017

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin ploësues për studimet bachelor në vitin akademik 2016/2017

Listat dhe orari i mbajtjes së provimit pranues për afatin ploësues për studimet bachelor në vitin akademik 2016/2017

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur më 09.06.2016, në bazë të vendimit të MASHT-it,  nr . prot. 145/01 B, mori vendimin për shpalljen e

KONKURSIT PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË PLOTËSUES TË STUDIMEVE THEMELORE – BACHELOR NË VITIN AKADEMIK 2016/2017

Informatat për provim pranues 2016/2017

Nëse emri juaj nuk figuron në këto lista, atëherë ju duhet të paraqiteni në Fakultet aty ku i keni dorëzuar dokumentet me datën 19.09.2016 prej orës 10:00-12:00 që të rregullohen gabimet eventuale.

Plotësimi i testit bëhet vetëm me laps kimik me ngjyrë të kaltërt

I. Fakulteti i Biznesit

Informatori në gjuhën shqipe

Informatori në gjuhën boshnjake

Listat për provimin pranues

Administrim Biznesi

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A1 (B-D)

Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A2 (A)

Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A5 (K-Y)

Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A6 (F-J)

Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake 

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti A – Salla A3

Kontabilitet dhe financa 

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objetkti B – Salla B1 (F-Z)

Fakulteti i Biznesit – Objetkti B – Salla B2 (A-E)


II. Fakulteti Juridik

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Juridik i përgjithshëm

Vendi: Fakulteti Juridik – Kati I – Amfiteatri 1 (A – H)

Fakulteti Juridik – Kati I – Salla 1 (S-Z)

Fakulteti Juridik – Kati II – Amfiteatri 2 (J-R)

Fakulteti Juridik – Kati II – Salla 3 (A)


III. Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hoteleri dhe Mjedis

Informatori në gjuhën shqipe

Manuali për pergaditjen për provim pranues

Listat për provimin pranues

Menaxhment dhe Turizem ne Hotelieri

Vendi: Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A1 (F-K)

Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A2 (L-Y)

Fakulteti i Biznesit – Objekti A –  Salla A5 (A-E)


IV. Fakulteti i Agrobiznesit

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Teknologji e prodhimit Bimorë

Vendi: Fakulteti i Agrobiznesit –  Amfiteatri 1

Agromjedis dhe Agroekologji

Vendi: Fakulteti i Agrobiznesit –  Salla 1


V. Fakulteti i Arteve

Informatori në gjuhën shqipe

Listat për provimin pranues

Edukim i përgjithshëm në muzikë

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Edukim në muzikë

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Edukim Artistik në Instrumente Frymore

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Regji Filmi dhe TV

Vendi: Fakulteti i Arteve – Kati i III

Translate »