fbpx

Të nderuar mësimdhënës dhe student të Fakultetit të Biznesit dhe MTHM
Me ftesë të Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, mbështetur nga Dekanati i Fakultetit të Biznesit, me date:
10 Maj 2017 në ora 10.00 mbahet Ligjeratë e hapur me temën “Creating strategies for economic policy – an application of projectmanagement” nga Profesor.Dr. Walter Scherrer nga Universiteti i Salzburgut ne Austri.
Prandaj ftohen të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë dhe të dëgjojnë një prej Profesorëve të shquar të Ekonomisë në Austri.
Ligjerata do zgjas 45 minuta dhe do shoqerohet me debat 30 minutesh.

Translate »