fbpx

Lajmërohen studentët e studimeve Master, drejtimi Administrim Biznesi-viti i parë, se ushtrimet në lëndën Metodat dhe Teknikat kërkimore, nuk do të mbahen këtë javë, për zëvëndësimin e tyre do të lajmeroheni me kohë.

Translate »