fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i dytë në lëndën Bazat e Menaxhmentit – Msc. Fjolla Trakaniqi do të mbahet të mërkurën me 21.01.2015 sipas këtij orari:

Grupi A: Salla C2
Grupi I: prej orës 8:00 – 8:40
Grupi II: prej orës 8:40 – 9:20

Grupi B: Salla C2
Grupi III: prej orës 9:20 – 10:00
Grupi IV: prej orës 10:00 – 10:40

Grupi C: Salla C2
Grupi V: prej orës 10:40 – 11:20
Grupi VI: prej orës 11:20 – 12:00

Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me vete një dokument identifikues me fotografi.

Translate »