fbpx

Lajmërohen studentet e vitit III drejtimi AB qe te premten me date 13.05.2016 nuk do te mbahen ushtrimet ne lenden “Organizimi Industrial”, për zëvendësimin e ushtrimeve do te njoftoheni përmes web – it te Fakultetit te Biznesit.

Translate »