fbpx

Lajmërohen studentet që më datë : 27/04/2014 do të mbahen konsultimet në lëndët :

1. Baza të kontabilitetit ,vitit i I/rë – MTH në orën 14:30
2. Mjedisi i biznesit ,vitit i III/të -MTH në orën 14:45
3. Financa në turizëm ,viti i II/të në orën 14:45
4. Bazat e financave dhe kontabiliteti menaxherial ,viti i II/të ,në orën 15:00
5. Financat e Korporatave ,vitit i II/te ,në oren 15:30 .

Prof.Ass.Dr.Halit Shabani

Translate »