fbpx

Lajmërohen studentët e vitit të I (parë), departamenti MBNJ, niveli Master, se provimi në lënden Organizimi i procesit të trajnimit dhe mesimdhënies i paraparë të mbahet me datën 25.02.2016 në ora 17h, do të mbahet me datën 29.02.2016 në ora 16h.

Komisioni

Translate »