fbpx

Konkurs për vende të lira në Administratë

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën Qendrore të Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’në Pejë

Gjuhë shqipe

Gjuhë boshnjake

Formulari per aplikim

 

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

 

Translate »