fbpx
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet MASTER 2016/2017

Konkurs për pranimin e studentëve në studimet MASTER 2016/2017

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 25.08.2016 miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e

KONKURSIT – për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2016/2017

KONKURSA – Za priejm novih studenata na prvoj godini postdilomskih (Master) studija za akademsku
2016/2017 godinu

Translate »