fbpx
Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit

Konkurs për lirim nga pagesa e semestrit

 

Universiteti   “Haxhi  Zeka”, në bazë të Udhëzimit Administrativ  MASHT nr.17 /2014-Aplikimi i Pagesave të Studentëve në Universitete Publike, Udhëzimit Administrativ  nr.24/2012   – Kategoritë e Studentëve për Asistencë si dhe Kushtet për Fitimin e Asistencës. Neni 2, paragrafi 1,2,3,4   dhe Ligjit  për Veteranët

e Luftës  se Ushtrisë  Çlirimtare të Kosovës  nr.04/L-261,   neni   31 dhe Vendimit te Këshillit Drejtues nr.202 të datës 31.01.2018, shpallë:

KONKURS

Translate »