fbpx

Për plotësimin e këtij vendi te lire pune ne Administratën e Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë:

 

Pozita: Sekretar i njësisë akademike – Një vend pune

Numri i referencës: UHZ-se /0/20/18

Kategoria: D

Mbikekqyresi i drejtpërdrejte: Sekretar i Përgjithshëm.

 

Konkursi

Formulari për aplikim

Translate »