fbpx

Intervistë me profesorë!

Valdrin Misiri, profesor në Fakultetin e Biznesit

Agim Rysha, profesor në Fakultetin e Agrobiznesit

Nexhdet Shala, dekan në Fakultetin e Agrobiznesit

Dardane Nallbani, profesoreshë në Fakultetin e Arteve

Kolë Krasniqi, Sfidat e Sistemit Juridik dhe Vetingu në Kosovë

Intervistë me prof.ass.dr. Suada Ajdarpašić

Granit Kastrati, Intervsitë për UHZ-në

Translate »