fbpx
Ftesë për aplikim në programin e praktikës profesionale në biznese gjermane 2021

Ftesë për aplikim në programin e praktikës profesionale në biznese gjermane 2021

Programi i praktikës në biznese gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor (www.stipendienprogramm.org) fton studentët dhe të diplomuarit e rinj që të aplikojnë për bursë në këtë program, që të fitojnë përvojën e parë të punës në kompani lidere në Gjermani.

Ky program ka për qëllim që studentëve të ju ndihmojnë në zgjerimin e njohurive të fituara gjatë studimeve dhe t’i implementojnë këto njohuri në praktikë. Pjesëmarrësit e këtij programi do të kenë më të lehtë qasjen në tregun e punës në Kosovë pasi të rikthehen nga përvoja e tyre tre (3) mujore në njërin nga bizneset në Gjermani.

Afati për aplikim do të jetë i hapur nga 01 tetor 2020 deri më 16 nëntor 2020.

Informatat më të hollësishme lidhur me procedurën, kriteret dhe benefitet që ka programi, ju lutem të shihni linkun: www.stipendienprogramm.org

Përfituesit e bursës do të fillojnë praktikën me 01 Korik 2021

Sesionet informuese do të zhvillohen përmes platformës Zoom sipas orarit dhe linkut të mëposhtëm:

  • 23. 10. 2020, 14:00h

https://zoom.us/j/95948067961?pwd=VDRPZWo4TUJDVXpCTXpCdGlYSm01UT09

Passcode: 012345

Meeting ID: 959 4806 7961

  • 29.10.2020, 18:00h

https://zoom.us/j/98622814330?pwd=dzFLNWFoK3k5ZGhGdm9rSWllVkFHdz09

Meeting ID: 986 2281 4330

Passcode: 477403

Më poshtë shih thirrjen publike të programit: PDF document

Translate »