fbpx
Filloi punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Filloi punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Filloi punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Gjatë ditës sot ka filluar punëtoria e radhës në kuadër të projektit “Rritja e autonomisë financiare dhe e llogaridhënies të institucioneve publike të arsimit të lartë në Kosovë” ( FAITH), që për tre ditë me radhë do të vazhdojë në këtë projekt.
Qëllimi i këtij projekti është që korniza ligjore dhe praktikat në fuqizimin e institucioneve të Arsimit të Lartë të Kosovës, të rishikohet, aktualizohet dhe zhvillohet, në mënyrë që të arrihet autonomia financiare dhe llogaridhënia dhe si e tillë, të kontribuojë në ndërtimin e kapaciteteve humane dhe modernizimin e sektorit të IT-së. Projekti do të kontribuojë në arritjen e objektivave të Procesit të Bolonjës, Strategjisë së Kosovës për Arsim të Lartë 2005 – 2015, si dhe të Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2011-2016.
Për më shumë informata rreth projektit vizitoni:
https://unhz.eu/projektet/

Translate »