fbpx

Listat e provimeve për Departamentin Menaxhment në turizem dhe hotelieri

Afati i janarit 2015

Viti I

Studentët që janë SEMS

Studentët të cilët janë me Indeks

Viti II

Studentet që janë SEMS

Studentët të cilët janë me program të ri (me indeks)

Studentët të cilët janë me progam të vjetër (me indeks)

Viti III

Studentët të cilët janë me indeks

Vërejtje: Studentët të cilët i kanë paraqitur provimet dhe nuk e kanë emrin në listë duhet të lajmërohen në administratë për të rregulluar atë.

Translate »