fbpx

Grupet e Ligjëratave dhe Ushtrimeve

Grupet e Ligjëratave dhe Ushtrimeve – për vitin akademik 2018-2019

 

Viti i pare, Ligjërata :

Grupi i parë

Grupi i dytë

 

Viti i parë, Ushtrime :

Grupi i parë

Grupi i dytë

Grupi i tretë

 

Viti i dytë, Ligjërata

Grupi i parë 

Viti i dytë, Ushtrime

Grupi i parë

Grupi i dytë

 

Viti i tretë, Ligjërata

Grupi i parë

Viti i tretë, Ushtrime

Grupi i parë

 

Translate »