fbpx

Listat e provimeve për Departamentin Menaxhimi i burimeve njerezore

Afati i janarit 2015

Viti I

Studentët që janë SEMS

Viti II

Studentet që janë SEMS

Vërejtje: Studentët të cilët i kanë paraqitur provimet dhe nuk e kanë emrin në listë duhet të lajmërohen në administratë për të rregulluar atë.

Translate »