fbpx
Program studija za departament Administriranje biznisa – Bachelor

Prva godina – Prvi semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
 
UKUPNO
20
30
 

Prva godina – Drugi semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
Informatika
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
Akademsko pisanje
2+2
6
O
4.
Uvod u statistiku
2+2
6
O
5.
Osnovi računovodstva
2+2
6
O
 
UKUPNO
20
30
 

Druga godina – Treći semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
2+2
6
O
4.
2+2
6
O
5.
2+2
6
O
 
UKUPNO
20
30
 

Druga godina – Četvrti semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
Ekonometrija
2+2
6
O
2.
Međunarodni biznis
2+2
6
O
3.
Menadžment MSP
2+2
6
O
4.
Tržište i finansijske institucije
2+2
6
O
5.
Engleski jezik I
2+2
6
O
 
UKUPNO
20
30
 

Treća godina – Peti semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
Upravljanje projektima
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
Praktična nastava
0+4
6
O
4.
Organizaciono ponašanje
2+2
6
I
5.
2+2
6
I
6.
Operacioni menadžment
2+2
6
I
7.
Elektronski biznis
2+2
6
I
8.
Revizija
2+2
6
I
9.
Upravljanje bazom podataka
2+2
6
I
10.
Engleski jezik II
2+2
6
I
 
UKUPNO
20
30
 

Treća godina – Šesti semestar

Br.
PREDMET
ČAS
ECTS
OBA./IZB.
1.
Takse i korporacije
2+2
6
O
2.
Lideršip
2+2
6
O
3.
Diplomski rad
2+2
12
O
4.
Komunikacione sposobnosti
2+2
6
I
5.
Menadzment rizika
2+2
6
I
6.
Menadzment informacionih sis.
2+2
6
I
7.
Regionalna ekonomija Evrope
2+2
6
I
8.
Teorija savremene organizacije
2+2
6
I
 
UKUPNO
20
30

 

Translate »